<font id="x3vdv"><thead id="x3vdv"></thead></font>

     <nobr id="x3vdv"></nobr>

     <nobr id="x3vdv"><nobr id="x3vdv"><listing id="x3vdv"></listing></nobr></nobr>

     <form id="x3vdv"></form>

       <span id="x3vdv"><var id="x3vdv"><sub id="x3vdv"></sub></var></span>
       <output id="x3vdv"></output>

       TEL: 13306147133
       Contact Us

       亞佳產品中心

       yajia product center

       主要產品為鄰苯二甲醛、間苯二甲醛、對羥基苯乙酸、鄰羥基苯乙酸、鄰氯苯乙酸、2,4-二氯苯乙酸、2,4,6-三甲基苯乙酸、間氯苯乙酸、對氯苯乙酸、鄰氟苯乙酸、間氟苯乙酸、對氟苯乙酸、苯并呋喃酮、鄰氯苯甲酰胺、

       芳醛系列
       序號 產品名稱 CAS No. 更多
       1 鄰苯二甲醛 643-79-8 更多
       2 間苯二甲醛 626-19-7 更多
       更多產品 →
       芳酸系列
       序號 產品名稱 CAS No. 更多
       1 對羥基苯乙酸 156-38-7 更多
       2 鄰羥基苯乙酸 614-75-5 更多
       3 鄰氯苯乙酸 2444-36-2 更多
       4 2,4-二氯苯乙酸 19719-28-9 更多
       5 2,4,6-三甲基苯乙酸 4408-60-0 更多
       6 間氯苯乙酸 1878-65-5 更多
       7 對氯苯乙酸 1878-65-6 更多
       8 鄰氟苯乙酸 451-82-1 更多
       9 間氟苯乙酸 331-25-9 更多
       10 對氟苯乙酸 405-50-5 更多
       更多產品 →
       芳酮系列
       序號 產品名稱 CAS No. 更多
       1 苯并呋喃酮 553-86-6 更多
       更多產品 →
       其他系列
       序號 產品名稱 CAS No. 更多
       1 鄰氯苯甲酰胺 609-66-5 更多
       更多產品 →

         <font id="x3vdv"><thead id="x3vdv"></thead></font>

           <nobr id="x3vdv"></nobr>

           <nobr id="x3vdv"><nobr id="x3vdv"><listing id="x3vdv"></listing></nobr></nobr>

           <form id="x3vdv"></form>

             <span id="x3vdv"><var id="x3vdv"><sub id="x3vdv"></sub></var></span>
             <output id="x3vdv"></output>

             <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>